Optocht

Beste Mastepinne en Mastepinnekes,

Zaterdag 18 februari 2017 zal de optocht weer door de straten van Mastepinnelaand trekken. Iedereen die zin heeft om aan deze optocht deel te nemen, kan zich middels onderstaand inschrijfformulier opgeven. Dit inschrijfformulier dient uiterlijk zondag 12 februari 2017 te worden ingeleverd bij Toon van Luyk, Leliestraat 10, 4725 AM Wouwse Plantage, tel.nr. 0165-379508. De nummers voor de optocht dienen 18 februari vanaf 12.00 uur afgehaald te worden bij onze schooiwagen (op de Plantagebaan).

Vertrektijd: 13.30 uur stipt

De route is als volgt:

Plantagebaan, Kerkstraat, Seringenstraat, Jasmijnstraat, Rozenhof, Leliestraat, Seringenstraat, Kerkstraat, (op aanwijzing van de boerenraad) ontbinden bij kruispunt Kerkstraat/Plantagebaan. Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats in dorpshuis de Spil. De prijsuitreiking voor de categorie grote wagens is ’s avonds om 20.30 uur in dorpshuis de Spil.

Optocht-inschrijfformulier

De inschrijftermijn voor de deelname is verstreken. We zien jullie graag 18 februari in Wouwse Plantage!

Meer informatie

Reclamewagens worden verzocht om een vrijblijvende gift te storten in de kas van de stichting. Jurering vindt plaats op onderstaande onderdelen (maximaal 200 punten per onderdeel):

  1. Idee en uitbeelding (van het uitgebeelde motto in combinatie met het motto van Mastepinnelaand),
  2. Carnavalesk en contact met publiek,
  3. Uitvoering en afwerking van de totale creatie.

Download het reglement hier.

Aanvulling reglement voor wat betreft brandpreventie:

  • Een goedgekeurde brandblusser van minimaal 5 kg/L blusstof moet aanwezig zijn op gemotoriseerde voertuigen en/of voertuigen met aggregaat (bij voorkeur te plaatsen op de trekstang/dissel – direct bereikbaar). Minimaal één persoon aanwezig die deze brandblusser kan bedienen;

  • Bij gebruik van een aggregaat dient u te zorgen voor een goede ventilatie en afvoer van uitlaatgassen. Het is niet toegestaan de aggregaat (bij) te vullen tijdens de optocht;

  • Geen licht ontvlambare kleding;

  • Geen open vuur, vuurwerk, rookbommen, etcetera;

  • Warmtebronnen vrijhouden van brandbaar materiaal;

  • Zorg voor een goede vluchtmogelijkheid uit de carnavalswagen en/of het voertuig.

Dit zijn eisen die worden gesteld door Gemeente en brandweer, er kan op gecontroleerd worden!