Optocht Wouwse Plantage Brabant, eerste

Op zaterdag 3 februari 2018 zal de eerste carnavalsoptocht van Brabant weer door de straten van Wouwse Plantage trekken. De nummers voor de optocht dienen 3 februari vanaf 12.00 uur afgehaald te worden bij onze schooiwagen op de Plantagebaan.

De route is als volgt: Plantagebaan, Kerkstraat, Seringenstraat, Jasmijnstraat, Rozenhof, Leliestraat, Seringenstraat, Kerkstraat, (op aanwijzing van de boerenraad) ontbinden bij kruispunt Kerkstraat/Plantagebaan.

Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats in dorpshuis de Spil. De prijsuitreiking voor de categorie grote wagens is ’s avonds om 20.30 uur in dorpshuis de Spil.

Deelnemerslijst optocht

Inmiddels is de definitieve opstelling van de optocht bekend. Bekijk hier de hele lijst!

Meer informatie

Reclamewagens worden verzocht om een vrijblijvende gift te storten in de kas van de stichting.

Jurering vindt plaats op onderstaande onderdelen (maximaal 200 punten per onderdeel):

  • Idee en uitbeelding (van het uitgebeelde motto in combinatie met het motto van Mastepinnelaand),
  • Carnavalesk en contact met publiek,
  • Uitvoering en afwerking van de totale creatie.

Download het reglement hier.

Aanvulling reglement optocht brandpreventie

  • Een goedgekeurde brandblusser van minimaal 5 kg/L blusstof moet aanwezig zijn op gemotoriseerde voertuigen en/of voertuigen met aggregaat (bij voorkeur te plaatsen op de trekstang/dissel – direct bereikbaar). Minimaal één persoon aanwezig die deze brandblusser kan bedienen;
  • Bij gebruik van een aggregaat dient u te zorgen voor een goede ventilatie en afvoer van uitlaatgassen. Het is niet toegestaan de aggregaat (bij) te vullen tijdens de optocht;
  • Geen licht ontvlambare kleding; Geen open vuur, vuurwerk, rookbommen, etcetera;
  • Warmtebronnen vrijhouden van brandbaar materiaal;
  • Zorg voor een goede vluchtmogelijkheid uit de carnavalswagen en/of het voertuig.