Optocht Wouwse Plantage Roosendaal, eerste Brabant

Op zaterdag 15 februari 2020 trekt om 13.30 uur de eerste optocht van Brabant door de straten van Wouwse Plantage. De nummers voor de carnavalsoptocht dienen vanaf 12.00 uur afgehaald te worden bij onze schooiwagen op de Plantagebaan ten hoogte van de ingang van de Bosbesstraat.

De route is als volgt: Plantagebaan, Kerkstraat, Seringenstraat, Jasmijnstraat, Rozenhof, Leliestraat, Seringenstraat, Kerkstraat en op aanwijzing van de boerenraad ontbinden bij kruispunt Kerkstraat/Plantagebaan.

Aansluitend vindt de prijsuitreiking plaats in dorpshuis de Spil. De prijsuitreiking voor de categorie grote wagens is ’s avonds om 20.30 uur in dorpshuis de Spil.

Inschrijfformulier optocht

Meedoen met de optocht in 2020? Helaas is de inschrijftermijn verlopen.

Informatie optocht 2020

Meer informatie

Iedere optochtdeelnemer kan zijn of haar sponsoren bedanken. Gedurende de prijsuitreiking kan per optochtdeelnemer één afbeelding worden getoond met sponsoren. Hiervoor dient uiterlijk zondag 9 februari 2020 een JPG- of PNG-bestand te worden verzonden aan info@mastepinnelaand.nl met daarop de naam en/of logo van de sponsor(en). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels van Luijk.

Iedere optochtdeelnemer kan een tekst aanleveren ter toelichting van de creatie dan wel over de deelnemer zelf. Gelieve deze tekst uiterlijk zondag 9 februari 2020 te sturen aan info@mastepinnelaand.nl.

Reclamewagens worden verzocht om een vrijblijvende gift te storten in de kas van de stichting. Jurering vindt plaats op onderstaande onderdelen (maximaal 200 punten per onderdeel):

  1. Idee en uitbeelding (van het uitgebeelde motto in combinatie met het motto van Mastepinnelaand),
  2. Carnavalesk en contact met publiek,
  3. Uitvoering en afwerking van de totale creatie.

Reglement optocht

Download het reglement hier.

  • Een goedgekeurd blusmiddel van minimaal 5 kg/L moet aanwezig zijn op gemotoriseerde voertuigen en/of voertuigen met aggregaat (bij voorkeur te plaatsen op de trekstang/dissel – direct bereikbaar). Minimaal één persoon aanwezig die het blusmiddel kan bedienen;
  • Bij gebruik van een aggregaat dient u te zorgen voor een goede ventilatie en afvoer van uitlaatgassen. Het is niet toegestaan de aggregaat (bij) te vullen tijdens de optocht;
  • Geen licht ontvlambare kleding;
  • Geen open vuur, vuurwerk, rookbommen, etcetera;
  • Warmtebronnen vrijhouden van brandbaar materiaal;
  • Zorg voor een goede vluchtmogelijkheid uit de carnavalswagen en/of het voertuig.

Dit zijn eisen die worden gesteld door gemeente en brandweer, er kan op gecontroleerd worden!