Privacyverklaring carnaval Wouwse Plantage

ALGEMENE PRIVACYVERKLARING STICHTING KARNAVAL WOUWSE PLANTAGE*
*: hierna te noemen: SKWP.

1. PERSOONSGEGEVENS

1.1 De SKWP kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze bij het invullen van een contactformulier, bestelformulier of inschrijfformulier op de website, sociale media of hard kopie (via De Pindurpse Kraant) aan de SKWP hebt verstrekt. Indien u communiceert met SKWP en daarbij persoonsgegevens verstrekt, geeft u SKWP uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken. Op elk contactformulier staat een verwijzing naar deze Privacyverklaring.

1.2 De SKWP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw leeftijd
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IBAN-nummer
 • Overige gegevens welke uzelf aan ons verstrekt

2. DOEL

2.1 De SKWP verwerkt de in sub 1.2 genoemde persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de stichting, evenementen en/of uitnodigingen
 • Het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht (bijvoorbeeld uw aanmelding voor een evenement)
 • Het verwerken van betalingen

2.2 Specifiek worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt voor het beantwoorden van uw gestelde vraag via het contactformulier op de website.

b) Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen betreffende het evenement waarvoor u zich heeft aangemeld.

c) Uw naam, adresgegevens en emailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de activiteiten van de SKWP.

d) Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen of voor het uitbetalen van het prijzengeld van bijvoorbeeld de optocht.

e) De SKWP gebruikt uw leeftijd voor bepalen categorie prijsuitreiking.

3. FOTOGRAFIE EN VIDEO

Op evenementen van de SKWP kunnen foto’s en/of video opnames worden gemaakt. Deze foto’s of video’s kunnen worden gepubliceerd op de website van de SKWP (www.mastepinnelaand.nl) en tevens op onze sociale mediakanalen. Door een evenement te bezoeken stemt u in dat er foto’s worden gemaakt en deze op de websites en sociale media kunnen worden gepubliceerd. Bij ieder evenement worden deelnemers actief gevraagd om in te stemmen met de voorwaarden via het inschrijfformulier.

4. BEWAARTERMIJN

SKWP bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Inschrijvingen en contactformulieren worden na twee jaar gepseudonimiseerd.

5. DELEN MET ANDEREN

SKWP verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, afgedekt door de verwerkersovereenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van SKWP worden de door u achtergelaten algemene bezoekgegevens bijgehouden door Google Analytics, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. SKWP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

De videoclips van YouTube op de website van SKWP plaatsen pas cookies op het moment dat u de video afspeelt en niet eerder. Google houdt deze betreffende gegevens bij. SKWP heeft geen toegang tot deze data.

7. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mastepinnelaand.nl, onder vermelding van: verzoek om inzage. Het is wettelijk toegestaan om foto’s van evenementen van SKWP op de website te publiceren.

8. BEVEILIGEN

De website van SKWP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen om uw persoonsgegevens te beschermen. SKWP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen tegen onrechtmatige verwerking.

9. WIJZIGINGEN

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

10. CONTACT

Als u aanwijzingen heeft van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door SKWP verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met SKWP via info@mastepinnelaand.nl

Secretariaat:
Stichting karnaval Wouwse Plantage
Van Effenlaan 5G
4707 JG ROOSENDAAL